וניה85

online

 You like each otherChatProfile Info

 •  load previous
 • at 14:54:  Connect my WhatsApp +972-545229306 or porton.victor@gmail.com – you are most beautiful girl in Ashkelon in this site. I was lik
 • at 14:55:  מה הקשר וואטסאפ מותק? אתה בחור אמיתי או שאתה צוחק עלי?
 • at 15:04:  WhatsApp is less expensive than this site (i didn’t contact you before because of troubles with credit card). I want you today. I am very horny now. You have a condom? I tried to contact a famous physicist Netta Enghelhart who was pointed me by God like Rachel to Jacob, but pattern broke: she unlike you is a speechless animal. No marriage, let have sex. You are smart too? Write to my WhatsApp!
 • at 15:04:  מה אתה צוחק עליי מאמי? נראה לך שאתן את הנייד שלי לגבר שבקושי דיברתי איתו?
 • at 15:06:  I don’t. I am just inexperienced with such sites. And I want.
 • at 15:06:  much, I had no sex except of masturbation wi
 • at 15:07:  אז למה אתה מתנהג כמו מישהו שלא באמת רוצה שזה יקרה?
 • at 15:13:  Except of about just times with a very reluctant Kenyan who hzd a giant vagina and turned to be a fraudster with several marriages. If I masturbate, I often happen to be overexcited and have headaches. And now I see a girl in upper 95% of beauty if even not 100%! So, how do we connect? How to show you I am real? I sent above you a link to my site. Have you read it? It’s impossible to invent thatstory myself, it’s a real story. Does this app has a video chat? I extremely like a woman to marturbate for me (but indifferent to porn). When another black Kenyan masturbated for me, I felt like under narcotics. See my extreme pleasure smile.
 • at 15:13:  עדיין מותק זה לא קשור אם אתה רוצה להכיר אתה חייב לדבר
 • at 15:16:  I don’t understand your Hebrew phrase. (I read Hebrew mostly with Google Translate.) Please explain how exactly to connect. I knew only way: by whatsapp/email or other messenger. How do you do this? (If you keep not answering, I may think this site is fake and just want me to pay for messages without sex and stop communicating. )
 • at 15:17:  מה הקשר אבל וואטסאפ ? אני לא מכירה אותך ואתה לא מנסה בכלל להכיר אותי
 • at 15:22:  You mistake: I do want to know you. About myself: I recently sent to Netta ideas worth SEVERAL Nobel prizes. Ok, maybe some of them are known, but in pure math I have about 5 new fundamental axiomatic systems, while anybody else had only maximum one. I amthe cleverest person in known History. I fight for climate alone. God told me I will enter into wormhole and become one of the first two Nibirians. Ihave a physical theory explained why we wrote Torah WITH FORMULAS. That’s ke,the physicist who discovered God. You want sex or both sex and physics? Again, how you read my site?
 • at 15:23:  Want a persistent partner? I have no desire to replace whatsoever. But no obligations. I am in Internet business.
 • at 15:23:  למה שאקרא את האתר שלך ? אני לא מחפשת לקרוא אתרים אלא להכיר גבר
 • at 15:27:  You said you want to check that I am real. Explain how you check this?! I know one way to prove I am real, my site. What is your way to check? I am new here and don’t know how you check.
 • at 15:27:  מה הקשר לאתר שלך ? אני אפילו בקושי יודעת איך קוראים לך
 • at 15:29:  0545229306 in Ashkelon. You can call now!
 • at 15:29:  מה הקשר להתקשר אליך? אני לא מכירה אותך מספיק להתקשר אליך
 • at 15:31:  You want to know me or just to spend all my coins? If you want to know me, go to my site. How else can you know me?
 • at 15:31:  מה הקשר מטבעות? למה אתה לא מתנהג כמו מישהו שאשכרה מתעניין בי ?
 • at 15:32:  Sorry, I don’t understand your last Hebrew phrase.
 • at 15:33:  אני לא מבינה למה כל מה שאתה מדבר עליו זה הטלפון שלך והאתר שלך?
 • at 15:34:  Because if my coins will reach zero, I wo
 • at 15:34:  אז תנצל אותם להכיר אותי ולא שאני אכיר את הטלפון שלך
 • at 15:35:  I will assume that this site is fake and you won’t find me. I speak about my site, because you asked me to prove that I am real. And the only way I know to prove it is to show my site.
 • at 15:35:  וואו אז אתה קורא לי מזוייפת? אני ממש מרגישה שאתה ממש לא רוצה להכיר אלא רק לריב ולהתנצח יש לך תסביך של לריב ?
 • at 15:37:  I don’t understand your Hebrew. Who do you know? I have already say my phone is 0545229306. Why do you say you don’t know my phone?
 • at 15:37:  מה אכפת לי מהטלפון שלך ? למה אתה לא מנסה להבין מה שאני אומרת לך??!!
 • at 15:40:  I try to understand what you say. You seem to ask me to prove that I am real. I proposed you a way to do this: by using my site. You ignore my question, how you want me to prove this to you. I offered me my phone and my site, but you don’t do. I have no reason to open this app anymore if you don’t answer. I have a site and can find a partner without the cheater app. Answer or I close the app.
 • at 15:41:  לא מעניין אותי האתר שלך אני לא מכירה אותך אתה לא מנסה להכיר אותי כל מה שאתה מדבר עליו זה רק בואי לטלפון. לא רוצה לבוא לטלפון שלך כי אני לא יודעת מי אתה אתה לא מדבר איתי יפה , אתה מזלזל בי למה שאני אעבור איתך לטלפון? אתה באמת לא מסוגל להבין את זה ??
 • at 15:44:  I did try to know you: I asked you such questions as whether you like physics, etc. You didn’t answer not me, I answered every of your questions. You didn’t answer.
 • at 15:46:  מה הקשר פיזיקה אבל? מה פיזיקה תעזור לי בקשר עם בחור? אני אפתור איתו משוואות קוואנטום פיזיקה במיטה?
 • at 15:51:  Physics is related: if you will believe me, you accordingly my mental model enter with me into wormhole and become the greatest woman of all, knowing more physics than anybody here, the first Nibirian woman. If you don’t want to speak about physics, I offer you partnership anyway, which can be even persistent if you choose. So your purpose is to spend my coins? How can we have any relationship if you don’t answer any of my questions and don’t look at my site? I don’t understand how the relationship can be done in this case.
 • at 15:51:  מה אכפת לי מפיזיקה.? במה פיזיקה עוזרת לי בהיכרות עם גבר??
 • at 15:53:  I repeat: we can have just sex without physics. You asked me to prove that I am real an
 • at 15:53:  By seeing my site and you refuse to check that I am real. So, the answer to your question is that you have no way to know a man.
 • at 15:55:  מה הקשר האתר שלך? האתר שלך אומר שאתה אמיתי? תגיד לי מה עובר עליך?
 • at 16:07:  Yes, the site says that I am real. You thought, my site says I am not real? Even yourself should laugh. At meshuga: you said you want to know that I am real and due to a short circuit in your brain don’t open my site. I want to kill you for spending my money which like time of Nash (quote from “Beautiful mind” movie) are infinitely more important than yours (that is of time and money of speechless animals that cannot answer questions). Your conversation is copy-pasted together with photos. I will publish it, because you proved me that you and mydates.com are money fraudsters and speechless animals. I am not afraid to do this little good deed, because I calculated accordingly the many worlds quantum theory in general relativity space, that I will enter the same Nibirian world and will be the same elf, therefore you can’t kill me or harm me.
 • at 16:08:  Your proposec gever, gever elf.
 • at 16:09:  אין לי מושג על מה אתה מדבר מה הקשר עולמות קוואנטום להיכרות שלנו? מה עובר עליך?


YOU LIKE EACH OTHERSEND HER A MESSAGESEND HER A KISSSEND HER A GIFTSEND HER A GIFREMOVE FROM FAVORITESBLOCK HER

מוניה85online

36 years old from אשקלון

About me

אני אוהבת לשחק טניס ולשחות! אם גם אתה נהנה מהפעילויות האלו, אשמח לשמוע ממך! זהו זה לעת עתה 😉

Facts

Looking forMenInterested inChatsRelationship statusSingleHeight170 cmBodyNormalKidsNo KidsSmokerNo AnswerAlcoholSometimesEducationPostgraduate degreeProfessionNo AnswerLanguageHebrew

 • מוניה85 #1
 • מוניה85 #2
 • מוניה85 #3

A biblical prophecy says that I have the right for 1% of your income (or 10% if you receive tithes).

Donations are tax-deductible.